Kuruluş Şartları

Aşağıdaki aşamalar sırasıyla tamamlandığında yurtdışı İzmir Ofisleri kurulmuş sayılır.

İzmir Ofisi açmak için dernek web sitesi üzerinden başvuru yapılır. Başvuru sayfası için tıklayınız.

Başvuru, İzmir’deki Dernek Merkez Yönetim Kurulu (bundan sonra İZMİR DMYK) tarafından incelenerek karara bağlanır. İZMİR DMYK tarafından verilen olumsuz karar başvuru sahibine gerekçeli şekilde açıklanır. Kararın olumlu olması durumunda başvuru yapan kişi/kişilerle online tanışma toplantısı gerçekleştirilir.

Başvuru kabulünün ardından İzmir Ofisi Kurucu başkanı ve yönetiminin başvuru süreci tamamlanır ve İZMİR DMYK tarafından ofis kuruluşu için aşağıdaki aşamalarda belirtilen belge/raporlar istenir.

Bu aşamada İzmir Ofisi Kurucu başkanı ve yönetimi ofisin açılacağı adres bilgilerini İZMİR DMYK ile paylaşırlar.

İzmir Ofisi Kurucu başkanı ve yönetimi, ofisle ilgili tahmini aylık giderleri İZMİR DMYK ile paylaşırlar.

İzmir Ofisi Kurucu başkanı ve yönetimi, ofisin 3 aylık taslak faaliyet planını İZMİR DMYK’ya sunar ve onaylanmasının ardından resmen faaliyete geçmiş sayılır.

SIK SORULANLAR & CEVAPLAR

Başlangıç aşamasında 5 kurucu üye İzmir Ofisi açmak için yeterlidir. Kurucu başkan tarafından diğer üyelerin kısa özgeçmişlerinin (short BIO) İZMİR DMYK’ya bildirilmesi gereklidir.

Hayır. Fakat başvuru sahibinin ofis açmak niyetinde bulunduğu şehirle iyi düzeyde siyasi , ekonomik ve kültürel ilişkileri olmasını önemsiyoruz. Bu bakımdan başvuran kişi, ofis kurucusu olabilmek için İZMİR DMYK’ya sahip olduğu ilişkileri ve bağlantıları kanıtlamak zorundadır.

İzmir Ofisi kuruculuk başvurusu İZMİR DMYK tarafından incelenir ve dernek danışma kurulunun görüşü alınarak en geç 1 ay içinde karara bağlanır. Başvurunun kabul/ret gerekçesi başvuran kişiye/kişilere bildirilir.

Tabi ki. Ancak başvuru reddinin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 ay beklemeniz ve ardından daha ikna edici bir başvuru yapmanız gerekmektedir. Çünkü merkez yönetimin ikinci incelemeyi daha titiz bir şekilde yapacağını unutmayınız. Şayet ikinci başvurunuz da reddedilirse üçüncü bir başvuru yapma imkanı maalesef tanınmayacaktır.

Tebrikler! Öncelikle, başvuru kabulünün hemen ardından derneğimiz kısa bir süre içinde sizinle irtibata geçerek ofis kuruluşu için gerekli belgeleri (ofis YK üyeleri özgeçmişleri, ofis adres bilgileri, tahmini mali tablolar vs.) makul bir süre içinde sizden iletmenizi isteyecektir. Bunların tamamlanmasının hemen ardından İZMİR DMYK, siz ve yönetiminizle beraber online tanışma toplantısı gerçekleştirecektir.

Yurt dışında İzmir Ofisi açabilmek için yeni bir dernek kurmaya gerek yok. Çünkü, Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER), tüzüğü uyarınca yurtdışında şubeler/ofisler açabilmeye yetkili bir dernektir. DİDER Tüzüğünü incelemek için bakınız: https://www.dider.net/biz-kimiz/tuzuk

Ancak, İzmir Ofisinin yurtdışı hukuki statüsü, İzmir DMYK tarafından yapılan başvuruya istinaden noter onaylı ve İzmir Valiliği tarafından verilecek olan Apostil şerhi ile belirlenir. İlgili Apostil şerhine istinaden, yurtdışında kurucu sıfatına sahip olan kişi başta ofisin hukuki statüsü olmak üzere her türlü idari işlemi yürütmek üzere ilgili ülkenin resmi makamlarına başvuru yapma hakkına sahip olur.

İzmir Ofisleri için DMYK tarafından henüz bir standart oluşturulmadı. Ancak açılacak herhangi bir İzmir Ofisinin sıradan ve alelade bir mekan olmasını da arzu etmiyoruz. Bu bakımdan açılması planlanan mekan görsellerini “başvuru formu” üzerinden sisteme yükleyerek, önceden tarafımıza paylaşmanızı rica ediyoruz.

Dünya Kenti İzmir Derneği kentler arası ilişkide karşılıklı değer yaratacak her türlü sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyeti destekler ve katkıda bulunur. Bu amaçla İzmir Ofisleri için özel bir faaliyet çerçevesi İzmir DMYK tarafından tanımlanmamıştır. Ancak İzmir Ofislerinin, bulundukları kentte sadece yerel yönetimler değil, aynı zamanda sanayi ve iş dünyası, sivil toplum ve akademik kurum ve kuruluşlarla yüksek bir iletişim ağı kurması beklenir.

İzmir Ofislerinin bunun yanı sıra İzmir tarihine, kültürüne ve kent kimliğine uygun bir şekilde faaliyet göstermesi beklenir. Bunun içeriğini ve yol haritasını belirleme konusundaki idari yetki tamamen İzmir Ofislerine bırakılmış olup, yürütülen faaliyetlerin düzenli aralıklarla İzmir DMYK’ya bildirilmesi şartı aranmaktadır.

İzmir Ofisleri tarafından söz konusu faaliyet bildirimlerinin yapılmadığı ya da es geçildiği durumlarda, İzmir DMYK gerekli yaptırımları uygulama hakkına haizdir.

Öncelikle derneğimizin İzmir’i seven ve kendisini İzmirli hisseden gönüllü insanlar tarafından bu güzel kenti dünyanın her yerinde mümkün olduğunca tanıtmak amacıyla kurulduğunu belirtmek isteriz. Dolayısıyla İzmir’i yürekten seven ve kente derinden aidiyet duyan yurttaşlarımızın yurtdışında büyük bir özveri ve gönüllükle bu sürecin bir parçası olacağını düşünüyor, sahip oldukları motivasyonla İzmir Ofisleri açacaklarına inanıyoruz.

Bu bakımdan henüz yeni kurulmuş bir dernek olarak, bütün İzmir Ofislerine hemen maddi katkı sağlamanın güç olacağını belirtmek isteriz. Ancak yine de çeşitli projeler ve kurumsal ortaklıklar vesilesiyle İzmir Ofislerimizin üzerindeki maddi yükü hafifletmek ve gücümüzü büyütmek için düzenli imkanlar sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz.

Paylaş