İzmir Hakkında Veriler

DÜNYADA,

 • Demokrasi kavramının temelleri dünyada ilk defa bu topraklarda kurulan Aiol ve İon kent devletlerinde atılmıştır.
 • Diyalektik düşüncenin babası Efesli Heraklitos bu coğrafyada yaşamıştır.
 • Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden biri olarak adı İncil’de de geçen ve Roma İmparatoru Hadrianos tarafından mitolojik tanrı Serapis’e adanarak yapıldığı için Serapis Tapınağı adı verilen Bazilika (Kızıl Avlu) Bergama’da bulunmaktadır.
 • İlk kez Bergama’da üretilen, sağlam, kolay yazılabilen, küçük parçalar halinde saklanabilen parşömen ile yazmak, okumak, dizin yapmak kolaylaşmış ve İskenderiye kütüphanesi ile yarışan 200.000 ciltlik ilk Asya kütüphanesi oluşmuştur. Kitapları raflara dikine koymak ve nemden korumak için duvarlardan uzak tutmak geleneği de Bergama’da başlamıştır.
 • Birçok kentin hemşerilik sıfatını paylaşmak istediği, en eski edebi eser olarak kabul edilen İlyada ve Odesa epiklerinin ozanı Homeros İzmirlidir.
 • İlk kent imar yasası, ilk kent çarşı Pazar yasası, ilk grev ve toplu sözleşme İzmir Bergama’da hayata geçmiştir.
 • Tarihte MÖ 3’üncü yüzyılın ikinci yarısında şair, müzisyen, tiyatrocu ve şarkıcılardan oluşan Ionia ve Hellespontos Dionysos Sanatçıları Birliği (ilk aktörler birliği) Seferihisar Teos’ta kurulmuştur.
 • Tıbbın evrenselliğini ‘herkese verilmesi gereken bir hizmet’ olduğu prensibi ile yerleştiren ve eczacılığın kurucusu olarak modern tıbbın büyük hekimleri arasında yer alan Galen de İzmirli olup Bergama Asklepionu’nda hastalara şifa dağıtmıştır. Günümüzde eczacılığın bir dalı olan ‘Pharmecie Galenique’ onun adını taşımaktadır. Anıtsal giriş kapısının üzerinde ‘Buraya ölüm giremez’ yazısı bulunan Bergama Asklepionu’nda yer alan kırık bir sütun üzerindeki yılan figürü 1956 yılında Dünya Tıp Birliği tarafından tıbbın simgesi olarak kabul edilmiştir.
 • 1948’de yayınlanan İnsan Hakları Bildirgesi’nden çok önce 1919’da ilk kez İzmir’de “İnsan Hakları” (Hukuki Beşer) adında bir gazete Hasan Tahsin tarafından yayınlanmıştır.

TÜRKİYE’DE,

 • Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk bankası 1842 yılında İzmir’de kurulan İzmir Bankası’dır. (Bank of Smyrna)
 • 1891 yılında faaliyete başlayan İzmir Ticaret Borsası Türkiye’nin ilk ticaret borsasıdır.
 • Kurtuluş Savaşı sonrası yeni Türk devletinin ekonomik esasları ilk defa İzmir’de düzenlenen İzmir İktisat Kongresi ile belirlenmiştir.
 • Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan İş Bankası, İzmir Birinci İktisat Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda kurulmuştur.
 • Uluslararası ilk fuar İzmir’de düzenlenmiştir. (İzmir Enternasyonal Fuarı)
 • Türkiye’de ilk sanayi siteleri, üretimin ve serbest ihracatın bir arada yapıldığı ilk serbest bölge (ESBAŞ) İzmir’de hayata geçirilmiştir.
 • Türkiye’nin ilk Engelliler Kültür Eğitim Merkezi İzmir’de açılmıştır.
 • Türkiye’nin ilk futbol kulübü 1894 yılında İngilizler tarafından İzmir’de kurulmuştur.

İZMİR’İN BUGÜNÜ VE YARINI

İzmir, bugün Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri olmasının yanı sıra en önemli üretim merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir üretim merkezi olması sebebiyle Türkiye’nin toplumsal yaşamına yön vermektedir.

İzmir, coğrafi konumu, doğal kaynakları, tarihsel alt yapısı, kültürel zenginlikleri ve insan gücü açısından Türkiye’de ve dünyada öne çıkan bir bölgedir. Ulusal ve uluslararası taşımacılık açısından önemli bir potansiyele sahip olan İzmir, başta Alsancak Limanı olmak üzere birden fazla limana sahiptir. Ulaşım ve lojistik alt yapısı ile ekonomik faaliyetler açısından çeşitliliği nedeniyle İzmir geçmişten günümüze önemli bir ticaret merkezi olması özelliğini korumuştur. Zengin lojistik alt yapısı ile Türkiye’nin batıya açılan önemli bir ticaret kapısıdır. Ayrıca genç, dinamik ve eğitim düzeyi yüksek bir işgücü potansiyeline sahiptir.

2017 yılı itibariyle İzmir’in GSYİH’sı 191,5 Milyar TL’dir. Aynı yıl itibariyle kişi başına düşen gelir ise 12.344 dolardır.

Halkın önceliklerini önemsemek, katılımcılık, tüm canlıların hakkını savunmak, çocukların üstün yararını gözetmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, sosyal içerme politikalarını yaygınlaştırmak, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak, doğayı korumak, uluslararası işbirliğine açık olmak, şeffaf ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak ve hemşehrilerine insan onuruna yaraşır bir yaşam standardı sunmak bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin temel değerler zincirini oluşturmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi evrensel insan haklarını esas alan bir yönetim anlayışıyla kent refahının artması ve adil bir şekilde paylaşılması için özverili bir şekilde çalışmaktadır.

Kent refahını arttıran çalışmalarını sıkı bir mali disiplinle sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2011 yılında Fitch ve Moodys gibi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına başvuru yapmış ve yüksek kredibilite notu elde ederek hazine teminatı olmadan, düşük faizli kredi bulmaya başlamıştır. Böylece bugüne kadar Dünya Bankası’nın kurumları arasında yer alan Uluslararası Finans Kurumu’ndan (IFC) kullandığı kredilerle pek çok projeyi finanse etme imkânı bulmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kredi ve finans kuruluşları tarafından onaylanan kurumsal güvenilirliğini tüm kent geneline yaymak ve kente yeni yatırımlar çekerek yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir stratejiyi benimsemiştir.

Paylaş