Terms and Conditions

When the stages mentioned below are completed in order, Izmir Offices abroad are deemed to have been established.

To open the Izmir office, an application is submitted via the association’s website. Click here for the application page.

The Association’s Central Board( hereinafter IZMIR ACB) evaluates and comes to conclusion for the application. If an applications is rejected, IZMIR ACB declares unfavorable judgment to the applicant. If an application is approved, an online acquaintance meeting is held.

After approval of an application, Izmır Office founding chairman and the board’s application
process is completed and required documents/reports (mentioned below) are requested by
Izmir ACB.

At this stage, the Izmir office chairman and the board share address details of the branch with
Izmir ACB

Izmir Office founding chairman and board share predicted monthly expenses with Izmir ACB

Izmir Office founding chairman and board present 3 months drafted an action plan to Izmir
ACB and it is acknowledged to be officially operation after approval.

SIK SORULANLAR & CEVAPLAR

Başlangıç aşamasında 5 kurucu üye İzmir Ofisi açmak için yeterlidir. Ancak kurucu başkan tarafından diğer üyelerin kısa özgeçmişlerinin (short BIO) İZMİR DMYK’ya bildirilmesi zorunludur.

İzmir Ofisi kuruculuk başvurusu İZMİR DMYK tarafından incelenir ve dernek danışma kurulunun görüşü alınarak en geç 1 ay içinde karara bağlanır. Başvurunun kabul/ret gerekçesi başvuran kişiye detaylı bir şekilde bildirilir.

Tabi ki. Ancak başvuru reddinin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 ay beklemeniz ve ardından daha ikna edici bir başvuru yapmanız gerekiyor. Çünkü merkez yönetimin ikinci incelemeyi daha titiz bir şekilde yapacağını unutmayınız. Şayet ikinci başvurunuz da reddedilirse üçüncü bir başvuru yapma imkanı maalesef tanınmayacak.

Tebrikler! Öncelikle, başvuru kabulünün hemen ardından derneğimiz kısa bir süre içinde sizinle irtibata geçerek ofis kuruluşu için ihtiyaç duyulan ek belgeleri (ofis YK üyeleri özgeçmişleri, ofis adres bilgileri, tahmini giderler vs.) makul bir süre içinde sizden temin etmenizi isteyecek. Bunların tamamlanmasının hemen ardından İZMİR DMYK, siz ve yönetiminizle beraber online tanışma toplantısı gerçekleştirecek.

Öncelikle derneğimizin İzmir’i seven ve kendisini İzmirli hisseden gönüllü insanlar tarafından bu güzel kenti dünyanın her yerinde mümkün olduğunca tanıtmak amacıyla kurulduğunu belirtmek isteriz. Dolayısıyla İzmir’i yürekten seven ve kente derinden aidiyet duyan yurttaşlarımızın yurtdışında büyük bir özveri ve gönüllükle bu sürecin bir parçası olacağını düşünüyor, sahip oldukları motivasyonla İzmir Ofisleri açacaklarına inanıyoruz.

Bu bakımdan henüz yeni kurulmuş bir dernek olarak, bütün İzmir Ofislerine hemen maddi katkı sağlamanın güç olacağını belirtmek isteriz. Ancak yine de çeşitli projeler ve kurumsal ortaklıklar vesilesiyle İzmir Ofislerimizin üzerindeki maddi yükü hafifletmek ve gücümüzü büyütmek için düzenli imkanlar sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz.

Paylaş