Rules and Instructions

Dünya Kenti İzmir Derneği tüzüğünde yurt dışında şubeler açmakla yetkilendirilmiş olup, bu yönerge mevzubahis yetki dahlinde açılacak olan şubelerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dernek Yurtdışı Şubeleri, en az 5 üyesi bulunan kendi yönetimini seçme konusunda serbest, bulunduğu şehir ile ülkenin kanunları çerçevesinde, dernek tüzüğünün ve yönetim organlarının aldığı kararların dışına çıkmadan serbestçe karar alıp faaliyet yürüten dernek birimidir. Bundan sonra çalışma yönergesinde “İZMİR OFİSLERİ” olarak belirtilecektir.

İZMİR OFİSLERİ Çalışma Usul ve Esasları

 1. Dünya Kenti İzmir Derneği yurtdışı şubeleri (İzmir Ofisleri), derneğin yönetim kurulunun kararı ve dernek başkanının onayı ile açılır ve aynı usulle kapatılır.
 2. İzmir Ofisleri dernek yönetim kurulu ve genel kurulunun aldığı kararlara aykırı faaliyetlerde bulunamaz.
 3. İzmir Ofisleri, derneğin bütününü ilgilendiren kararlar alamaz.
 4. İzmir Ofisleri, derneğin bütünü adına yürütecekleri faaliyetleri ve derneği temsilen kuracakları temasları yönetim kurulundan onaylı ve imzalanmış yetki belgesi almak koşuluyla gerçekleştirirler.
 5. İzmir Ofisleri, faaliyetlerini bulundukları şehirlerin kanunları ile sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerine saygılı şekilde yürütürler.
 6. İzmir Ofisleri, bulundukları şehir ve ülkeler ile İzmir arasında; kurumsal düzeyde her türlü bilgi alışverişinin sağlanması, ticaret, turizm ve yatırım alanlarında istihdama yönelik ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi ve karşılıklı temasların gerçekleştirilmesi alanlarında aktif faaliyet yürütürler.
 7. İzmir Ofisleri, bulundukları şehir ve ülkeler ile İzmir arasında her türlü sektörel tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Bu çerçevede ortak iş, kültür, bilim, sanat ve benzeri temel alanlarda kapsayıcı platformlar kurulması konularında faaliyet yürütürler.
 8. İzmir Ofislerinin dernek web sitesi üzerinde kendilerine ait birer sayfası bulunur. Ofisler, etkinlik, duyuru ve faaliyetlerini dernek web sitesi üzerinden yayınlarlar.
 9. İzmir Ofislerinin aylık faaliyetleri ile yıllık faaliyet raporları dernek web sitesinden yayınlanır.
 10. İzmir Ofisleri kendi yerel ağlarını oluşturabilir, sosyal medya platformlarında dernek web sitesine yönlendiren bağlantılar bulundurmak koşuluyla hesap açabilirler.
 11. İzmir Ofisleri hazırladıkları her türlü tanıtım, bilgilendirme materyallerini Türkçe ve bulundukları ülkelerin dilinde olmak üzere çok dilli şekilde hazırlarlar.
Paylaş